Københavns Kommunes logo

Beboerhuset

Et hus med meninger på Onkel Dannys Plads. Her kan du se, hvem der holder til i Beboerhuset.

TEMPI

Tempi styrker, udvikler og understøtter dansk folk, world og beslægtede musikgenrer i Danmark og dansk musik i udlandet. Det gør Tempi dels ved at drive en række forskellige projekter og samarbejder, dels gennem strategiske formidlings- og informationsindsatser og dels ved at skabe og stimulere relevante netværk. Derudover forvalter Tempi en tilskudsordning til international transportstøtte.

JazzDanmark

JazzDanmark bidrager til at udbrede jazzen og udvikle hele musiklivet, ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder i og omkring jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet.

Sabaah

Sabaah betyder ’ny dag’ eller ’ny begyndelse’. Sabaah er en forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+-personer med minoritetsetnisk baggrund.

Radio Vesterbro

Radio Vesterbro er en af landets ældste lokalradioer, med knap 40 år som aktivt lokalt medie på Vesterbro. Radio Vesterbro er en brugerstyret radio.

Antidote

Antidote er viden om hvordan en overdosis ser ud, hvordan du håndtere den og gratis udlevering af modgiften Naloxone.